Lasten taideterapia

Lasten taideterapian menetelminä käytän kuvallista ilmaisua, savea sekä satuja ja musiikkia.
Taideterapian avulla lapsella on mahdollisuus oppia ilmaisemaan itseään ja samalla hallitsemaan syntyneitä omia tunteitaan. Terapiassa lapsi oppii hahmottamaan ympäristöään sekä itseään suhteessa muihin ihmisiin. Taideterapian avulla lapsella on mahdollisuus saada etäisyyttä traumaattisiin kokemuksiinsa ja siten käsitellä niitä turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä.

Yhteistyö vanhempien kanssa on taideterapiatapaamisten yksi tärkeä osa. Yhteistyössä vanhempien kanssa saamme lapselle parhaan mahdollisen avun. Ensimmäisellä käyntikerralla sovimme miten ja milloin tapaamme.
Ensimmäinen terapiatapaaminen tapahtuu aina vanhemman kanssa. Teen arvioinnin lapsen tarpeista, jonka jälkeen teen yksilöllisen suunnitelman, miten lapsi saa parhaimman hyödyn yhteisistä hetkistä.

Leikki

Sanotaan, kun lapsi leikkii, hän ajattelee. Leikin kautta lapsi jäsentelee kokemaansa, käsittelee tunteitaan, harjoittelee elämän taitoja ja haaveilee ja luo uutta. Leikin avulla lapsi voi käsitellä elämän kriisejä ja vaikeita elämäntapahtumia. Jotta lapsen leikkitaito kehittyy, hän tarvitsee siihen rauhaa, sekä aikuisen ymmärtävää suhtautumista.
Käytän taideterapiassa leikkiä yhtenä lasta opastavana välineenä. Leikkisä ilmapiiri poistaa lapsen jännityksen ja antaa tilaa lapsen tutkia asioita omassa tahdissaan.

Emme voi määritellä aikaa ja tapaa miten lapsi etenee ja siksi käyntikerrat ja käyntien määrä muotoutuvat lapsen tarpeiden mukaan.
Varaan jokaiselle lapselle aikaa 2 tuntia, vaikka terapiatapaamisen aika olisikin lyhyempi.

Lapset alle 6 vuotiaat 2 tuntia 50€
Lapset yli 6 vuotiaat 2 tuntia 55€
Lapset yli 12 vuotiaat 2 tuntia 80€ (aikuisten hinta)

Lisätietoja ja ajanvaraus puhelimitse 040 153 0708

Taideterapeutti ja taideterapian opettaja Riitta Silander